Cea mai veche otrăvire cu mercur, dezvăluită în Spania

Într-o descoperire arheologică remarcabilă, cercetătorii din Spania au identificat cea mai veche dovadă de otrăvire cu mercur, datând de peste 5.000 de ani. Această descoperire oferă noi perspective asupra practicilor și pericolelor legate de utilizarea mercurului în preistorie și ridică întrebări fascinante despre modul în care substanțele toxice au fost folosite și gestionate de civilizațiile timpurii.

Contextul Descoperirii

În sudul Spaniei, într-un sit arheologic din regiunea Andaluzia, echipa de cercetători a descoperit rămășițele umane ale unor indivizi care au trăit în perioada Calcolitică (Epoca Cuprului), între 3.200 și 2.200 î.Hr. Analizele chimice efectuate asupra oaselor au relevat niveluri extrem de ridicate de mercur, sugerând expunerea prelungită la această substanță toxică.

Metode de Cercetare

Pentru a determina prezența mercurului, cercetătorii au folosit spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS), o tehnică sofisticată care permite măsurarea concentrațiilor de metale la nivel de părți pe miliard. Oasele studiate prezentau concentrații de mercur de până la 400 de părți per milion (ppm), mult peste nivelurile considerate normale.

Analizele isotopice au confirmat faptul că mercurul găsit în oase provine din sulfat de mercur (HgS), cunoscut sub numele de cinabru, o substanță minerală folosită frecvent în preistorie pentru pigmentare și vopsire.

Utilizarea Mercurului în Preistorie

Mercurul, în special sub forma de cinabru, era utilizat de civilizațiile timpurii pentru diverse scopuri, inclusiv în ceremoniile religioase, pentru vopsirea obiectelor de cult și decorarea mormintelor. Cinabrul era extras din mine și măcinat pentru a produce un pigment roșu intens, foarte apreciat în practicile ritualice și artistice.

În Spania, minele de cinabru de la Almadén, cele mai mari și mai vechi mine de mercur din lume, au fost exploatate încă din preistorie. Aceste mine furnizau cinabru pentru întreaga regiune și dincolo de granițele sale, sugerând o rețea comercială extinsă și un comerț activ cu această substanță.

Implicațiile Descoperirii

Descoperirea cea mai vechei otrăviri cu mercur în Spania are multiple implicații pentru înțelegerea istoriei și a modului în care substanțele toxice au fost manipulate în preistorie.

  1. Practici Rituale și Religioase: Prezența mercurului în oasele umane sugerează că indivizii erau expuși la această substanță în context ritualic sau ceremonial. Este posibil ca cinabrul să fi fost folosit în ceremonii religioase, poate în cadrul unor practici care implicau aplicarea directă pe piele sau inhalarea prafului de cinabru.
  2. Riscurile de Sănătate: Descoperirea subliniază riscurile pentru sănătate asociate cu utilizarea mercurului. Mercurul este extrem de toxic și expunerea prelungită poate duce la afecțiuni severe, inclusiv leziuni neurologice și insuficiență renală. Acest lucru sugerează că comunitățile preistorice, deși erau conștiente de proprietățile valoroase ale cinabrului, nu înțelegeau pe deplin pericolele asociate utilizării sale.
  3. Aspectele Sociale și Economice: Comerțul și utilizarea cinabrului reflectă un nivel de complexitate socială și economică în societățile preistorice. Exploatarea minelor, transportul și comerțul cu cinabru implicau o organizare și cooperare socială semnificativă, indicând relații comerciale bine dezvoltate și un sistem economic complex.
  4. Arheologia Mediului: Studierea concentrațiilor de mercur în oase oferă indicii valoroase despre impactul activităților umane asupra mediului înconjurător. Minele de cinabru și prelucrarea acestuia ar fi putut contribui la contaminarea mediului, afectând sănătatea comunităților din jur.

Perspective Viitoare

Descoperirea cea mai vechei otrăviri cu mercur în Spania deschide noi direcții de cercetare în arheologie și istoria medicală. Studiile viitoare vor investiga modul în care substanțele toxice au fost utilizate și gestionate în alte regiuni și perioade istorice. De asemenea, cercetătorii vor continua să exploreze legăturile dintre practicile ritualice și utilizarea materialelor toxice în diverse culturi preistorice.

Concluzie

Descoperirea în Spania a celei mai vechi dovezi de otrăvire cu mercur este un eveniment semnificativ care ne oferă o fereastră unică către viața și practicile civilizațiilor timpurii. Aceasta nu doar că ne îmbogățește cunoștințele despre utilizarea mercurului în preistorie, dar ne și avertizează asupra pericolelor nerezolvate ale substanțelor toxice. Studierea acestor aspecte complexe continuă să fie esențială pentru a înțelege mai bine evoluția sănătății umane și interacțiunea noastră cu mediul înconjurător. Pe măsură ce cercetările avansează, vom descoperi probabil și alte povești fascinante despre modul în care oamenii din trecut au trăit, au muncit și au navigat prin provocările vieții lor.

You May Also Like

About the Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *